1
2
4
6
3
7
8
5
10
11
12
13
A3_PELINY_FINAL-01
A3_PELINY_FINAL-02
A3_PELINY_FINAL-03
A3_PELINY_FINAL-04
A3_PELINY_FINAL-07
A3_PELINY_FINAL-06
A3_PELINY_FINAL-05

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL PELINY

AUTOR: MgA. Jan Žaloudek

TYPOLOGIE: Výroba, Vzdělávání, Rekreace

FORMA: Konverze

LOKALITA: Choceň Peliny

STAV: Studie

ROK: 2015

MĚŘÍTKO: 3000 m²


KONTEXT

Konverze průmyslového areálu bývalé textilní továrny na velkopěstírnu zeleniny, vzdělávací centrum a ubytování. Záměrem je vytvoření prostoru jehož společným jmenovatelem je přímý vztah k zemi, půdě a okolní krajině. Místo, kde dojde k propojení technologie, zemitosti a krajiny. Současný stav lokality je použitý jako odrazový můstek pro výsledný architektonický výraz celku. Nové objekty fungují jako solitérní stavby, jež respektují kontext místa a stávajících staveb, a tvoří dohromady kolekci jež je provázána vzájemnými funkčními vztahy.

NÁVRH

Návrh počítá s vytvořením několika funkčních provozů. Primárním provozem areálu je celoroční produkce zeleniny, jež se odehrává v halách bývalé tkalcovny. Tento celoroční provoz je doplněn sezónní produkcí plodin z přilehlého sadu a zahrady, jež se rozkládají na ploše ostrova. Lokálně vypěstované produkty se pak prodávají přímo ve skleníkové hale. Na tyto hlavní aktivity je napojena nová budova komunitního vzdělávacího centra s restaurací. Vodní elektrárna je energetickým srdcem areálu a je umístěna v útrobách komunitního vzdělávacího centra. Pro návštěvníky areálu jsou vytvořeny ubytovací kapacity v objektech bývalých rodinných domů. Návštěvníkům areálu je umožněno se přímo zapojit do výroby zeleniny a získat tak praktické znalosti a vybudovat si vztah k lokálně pěstovaným zemědělským produktům. Ostrov slouží jako rekreační zóna s přímým kontaktem s řekou a s okolní přírodou. Celý komplex je doplněn rekreačními aktivitami jako je chov koní, půjčovna kol a lodí.

 

Další práce