DUM-KAMENNA-LHOTA-_03-1
DUM-KAMENNA-LHOTA-_05
DUM-KAMENNA-LHOTA-_02
DUM-KAMENNA-LHOTA-_07
DUM-KAMENNA-LHOTA-_01-1
DUM-KAMENNA-LHOTA-_08
DUM-KAMENNA-LHOTA-_10-1

DŮM KAMENNÁ LHOTA

AUTOR: MgA. Jan Žaloudek

TYPOLOGIE: Bydlení

FORMA: Novostavba

INVESTOR: Soukromá osoba

LOKALITA: Kamenná Lhota u Borotína

STAV: Studie - Projekt

ROK: 2019 - 2021

MĚŘÍTKO: 150m²


KONTEXT

Stavební pozemek byl původně součástí zámku Kamenná Lhota, který je jedním z nejmenších barokních zámeckých areálu v Čechách. Pozemek má dvě části. První, stavební část, je bývalý hospodářský dvůr na vyvýšené terase pod zámkem a obsahuje ruinu barokního statku. Z původního hospodářského objektu zbylo pouze torzo zdí stodoly a stopa základů podélného objektu chlévů pro dobytek. Druhá část pozemku, zahrada s ovocnými dřevinami a vzrostlými stromy, se nachází níže pod dvorem a otevírá se do krajiny. Zámecký areál i přilehlá obec vyzařují charakter jihočeské venkovské architektury s čitelnými formami původních hospodářských dvorů a zahrad.

FORMA

Návrh respektuje tradiční formu jednopodlažního domu se sedlovou střechou a cituje tvarosloví lokálních hospodářských objektů. Perforované zdivo s otvory pro prostup světla a vzduchu, které lze nalézt v okolních historických objektech, je hlavním výrazovým prostředkem stavby. Slouží jako slunolam v jižní štítové stěně a jako vzor dřevěných stínících panelů na ostatních fasádách. Kompaktní forma domu je z každé strany prostoupena nikami, které vytváří vstupní zádveří a pobytové lodžie s možností zastínění.

ORIENTACE

Dům je orientován přibližně v ose světových stran. Jeho poloha kopíruje půdorysnou stopu jednoho z původních hospodářských objektů. Západní fasáda s nikou hlavního vstupu je uzavřena pohledům směrem od zámku a sousedních objektů. Východní fasáda se otevírá do ovocné zahrady a poskytuje panoramatický výhled a volný vstup do zahrady a krajiny z hlavního společenského prostoru i ložnice. Jižní fasáda s perforovaným štítovým zdivem zprostředkovává kontakt vnitřního prostoru se dvorem a prostorem ruiny bývalé stodoly. Zaklenutá nika v severní fasádě přináší světlo do ložnice, koupelny a technické místnosti a svým tvarem cituje zakřivené formy nedalekého barokního zámku.

MATERIÁLY

Použité materiály respektují lokální charakter okolních staveb i krajiny. Nosná konstrukce domu je z keramického zatepleného zdiva v kombinaci s železobetonovými prvky. Bílá vápenná omítka fasády navazuje svým odstínem a hrubší strukturou na okolní objekty. Střešní krytina je z pálených tašek bobrovek. Všudypřítomný kámen, obsažený i v názvu obce, je použit na dláždění dvora a konzervaci ruiny stodoly a navazující kamenné zdi. Dřevěné stínící panely jsou z neošetřeného českého modřínu. Kovové detaily zábradlí a venkovního mobiliáře jsou z cor-tenové ocely.

ZAHRADA A KRAJINA

Pozemek je ohraničen rozpadlou kamennou zdí, která vytváří hranici mezi zahradou a okolní krajinou. Na mnoha místech je však tato hranice skoro nečitelná a krajina se tak plynule přelévá do zahrady. Tento moment prostupu volné krajiny do zahrady by měl být patrný v celém charakteru pozemku. Horní stavební část, v blízkosti domu a ruiny, by měla být pojednaná jako divoká, neudržovaná zahrada se zónami pro vaření, odpočinek, pěstování plodin a trávení volného času, které budou navzájem propojené subtilními komunikacemi. Pouze prostor dvora přímo před vstupem bude otevřený a vydlážděný kameny. Jasná a čitelná forma domu s bílou fasádou tak bude vytvářet kontrast s bujnou a divokou vegetací, která bude poskytovat stín a zadržovat vlhkost v letních měsících. Ve spodní části pozemku je koupací jezírko a ovocný sad, který plynule přechází do jihočeské krajiny.

Další práce